Η τρικυμιώδη θάλασσα της ελευθερίας.

Οι συνεσταλμένοι άνθρωποι προτιμούν την ηρεμία του δεσποτισμού από την τρικυμιώδη θάλασσα της ελευθερίας.
Τόμας Τζέφερσον | (Αμερικανός Πρόεδρος) | 1749-1826